Năm 2017
1

Giải pháp công tác trong việc quản lý chặt chẽ khoản thu các quỹ trên địa bàn xã Nghĩa Bình

Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu - UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Phạm Thị Thu Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

2

Giải pháp Hỗ trợ phụ nữ cận nghèo, có nguy cơ tái nghèo phát triển kinh tế bền vững giai đoan 2017 - 2021

Chủ nhiệm: Trương Thị Liên - Chủ tịch LHPN huyện Thành viên: Trương Thị Liên Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

3

Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới

Chủ nhiệm: Phan Sỹ Danh - Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Nghĩa Khánh Thành viên: Phan Sỹ Danh Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

4

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tacs quản lý Tài chính ngân sách xã

Chủ nhiệm: Trần Thị Thuỷ - UBND xã Nghĩa Khánh Thành viên: Trần Thị Thuỷ Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

5

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền tại đơn vị cơ sở trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Chủ nhiệm: Trần Quang Tạo - PCT HĐND xã Nghĩa Khánh Thành viên: Trần Quang Tạo Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Dân vận

6

Công tác phát triển Đảng viên trong các Chi bộ

Chủ nhiệm: Bùi Huy Trụ - Bí thư Đảng uỷ xã Nghĩa Trung Thành viên: - Bí thư Đảng uỷ xã Nghĩa Trung Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Dân vận

7

Một số biện pháp xây dựng lịch sản xuất lúa vụ Đông tránh chết rét khi cấy lúa

Chủ nhiệm: Phạm Văn Đức - PCT UBND xã Nghĩa Khánh Thành viên: Phạm Văn Đức Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông lâm ngư

8

Một số giải pháp phát huy vai trò chủ thể của người nông dân xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm: Trần Xuân Hiệp - Chủ tịch Hội nông dân xã Nghĩa Khánh Thành viên: Trần Xuân Hiệp Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

9

Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát và phản biện xã hội

Chủ nhiệm: Võ Thị Huyến - CT UBMTTQ xã Nghĩa An Thành viên: Võ Thị Huyến Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

10

Giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Chủ nhiệm: Bùi Đức Phú - UBND xã Nghĩa Thịnh Thành viên: Bùi Đức Phú Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Tư pháp

11

Quản lý hộ khẩu bằng máy tính

Chủ nhiệm: Lê Sỹ Hoàng - Bí thư Đảng uỷ xã Nghĩa Lộc Thành viên: Hoàng Văn Ba Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

12

Nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động giám sát của HĐND xã Nghĩa Lạc

Chủ nhiệm: Hoàng Văn Nguyên - PCT HĐND xã Nghĩa Lạc Thành viên: Hoàng Văn Nguyên Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

13

Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Chủ nhiệm: Lê Trọng Cán - PCT UBND xã Nghĩa Lạc Thành viên: Lê Trọng Cán Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông lâm ngư

14

Một số giải pháp chủ yếu xóa đói giảm nghèo cho các hộ nghèo ở xã Nghĩa Hưng giai đoạn 2016 - 2020

Chủ nhiệm: Trần Văn Long - PCT UBND xã Nghĩa Hưng Thành viên: Trần Văn Long Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

15

Một số giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam cấp xã

Chủ nhiệm: Đinh Thế Hiển - Chủ tịch UBMTTQ xã Nghĩa Trung Thành viên: Đinh Thế Hiển - Chủ tịch UBMTTQ xã Nghĩa Trung Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Dân vận

16

Giải pháp cơ bản góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh hệ GDTX cấp THPT tại trung tâm GDNN - DGTX huyện Nghĩa Đàn

Chủ nhiệm: Phạm Thị Ánh Nguyệt - Trung tâm GDNN - GDTX huyện Nghĩa Đàn Thành viên: Phạm Thị Ánh Nguyệt - Trung tâm GDNN - GDTX huyện Nghĩa Đàn Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo

17

Một số giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Nghĩa Mai

Chủ nhiệm: Nguyễn Ánh Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai Thành viên: Nguyễn Ánh Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

18

Nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức

Chủ nhiệm: Nguyễn Chí Công - Công chức VP TK - UBND xã Nghĩa Mai Thành viên: Nguyễn Chí Công Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nội vụ

19

Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Chủ nhiệm: Nguyễn Long An - PCT UBND xã Nghĩa Trung Thành viên: Nguyễn Long An - PCT UBND xã Nghĩa Trung Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

20

Cải cách hành chính ở bộ phận một cửa "Một cửa liên thông"

Chủ nhiệm: Ngô Xuân Thuyết - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung Thành viên: Ngô Xuân Thuyết - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

21

Vai trò của Mặt trận trọng xây dựng nông thôn mới

Chủ nhiệm: Võ Quang Hoà - Chủ tịch UBMTTQ huyện Thành viên: Võ Quang Hoà - Chủ tịch UBMTTQ huyện Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

22

Một số giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020

Chủ nhiệm: Nguyễn Quốc Luận - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng Thành viên: Nguyễn Quốc Luận - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

23

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND xã Nghĩa Thắng, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Huệ - Phó Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Thắng Thành viên: Nguyễn Đức Huệ - Phó Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Thắng Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Dân vận

24

Đề án nâng cao Hiệu quả tuyên truyền của hệ thống truyền thanh đa cấp huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Chủ nhiệm: Lê Văn Quỳnh - Trưởng đài TT-TH huyện Thành viên: Lê Văn Quỳnh - Trưởng đài TT-TH huyện Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ Tải về

25

Xây dựng vị trí việc làm cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và Trung tâm BDCT huyện Nghĩa Đàn

Chủ nhiệm: Vũ Ngọc Thảo - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thành viên: Vũ Ngọc Thảo - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nội vụ

26

Ứng dụng bảng tính Excel 2003 để kiểm phiếu bầu cư Ban chấp hành công đoàn huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoài Vân - Phó TB Tổ chức Huyện ủy Thành viên: Nguyễn Thị Hoài Vân - Phó TB Tổ chức Huyện ủy Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

27

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ kế toán tại Cơ quan Huyện ủy Nghĩa Đàn

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Yến - CV Văn phòng Huyện ủy Thành viên: Nguyễn Thị Yến - CV Văn phòng Huyện ủy Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

28

Những giải pháp cơ bản tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn trong thời gian tới

Chủ nhiệm: Vũ Văn Hòa - Phó Chủ nhiệm UBNKT Huyện ủy Thành viên: Vũ Văn Hòa Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

29

Xây dựng vị trí việc làm cơ quan Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Nghĩa Đàn

Chủ nhiệm: Lê Thái Hùng - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thành viên: Lê Thái Hùng Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nội vụ

30

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ dân vận khối, xóm, bản trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn năm 2017

Chủ nhiệm: Lê Cảnh Đại - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Thành viên: Lê Cảnh Đại Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Dân vận

Thông báo Kết luận
Thủ tục Hành chính cấp huyện
Thông tin tiếp công dân
ISO
Tuyển dụng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay13,637
  • Tháng hiện tại375,812
  • Tổng lượt truy cập1,586,644
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây