Năm 2017
1

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiêu quả hoạt động của HĐND xã

Chủ nhiệm: Trần Thị Ngọc Hân - PCT HĐND xã Nghĩa Bình Thành viên: Trần Thị Ngọc Hân Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

2

Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã Nghĩa Bình

Chủ nhiệm: Đặng Thường Phú - UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Đặng Thường Phú Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

3

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hóa ở xã Nghĩa Bình

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Song Thương - UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Nguyễn Thị Song Thương Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

4

Tăng cương công tac quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2017

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thái Quý - UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Nguyễn Thị Thái Quý Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

5

Nâng cao chất lượng hoạt động của Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Chủ nhiệm: Lê Trung - Hội CCB xã Nghĩa Bình Thành viên: Lê Trung Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

6

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Chủ nhiệm: Trương Thị Hồng - Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Bình Thành viên: Trương Thị Hồng Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

7

Nâng cao hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân

Chủ nhiệm: Lương Thị Thảo - Chủ tịch Hội nông dân xã Nghĩa Bình Thành viên: Lương Thị Thảo Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

8

Một số giải pháp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục phát luật trong nhân dân

Chủ nhiệm: Hồ Hữu Dũng - UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Hồ Hữu Dũng Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Tư pháp

9

Nâng cao chất lượng số liệu thống kê cấp xã trong giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm: Lê Thị Thúy Hằng - UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Lê Thị Thúy Hằng Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

10

Tổ chức hoạt động phong trào và tập hợp thiếu nhi hiệu quả

Chủ nhiệm: Phạm Thị Thanh Linh - Bí thư Đoàn TN xã Nghĩa Bình Thành viên: Phạm Thị Thanh Linh Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

11

Nâng cao chất lượng công tác tuyên chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn xã Nghĩa Bình

Chủ nhiệm: Trần Song Thành - UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Trần Song Thành Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Quốc phòng - An ninh

12

Giải pháp công tác trong việc quản lý chặt chẽ khoản thu các quỹ trên địa bàn xã Nghĩa Bình

Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu - UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Phạm Thị Thu Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

13

Giải pháp Hỗ trợ phụ nữ cận nghèo, có nguy cơ tái nghèo phát triển kinh tế bền vững giai đoan 2017 - 2021

Chủ nhiệm: Trương Thị Liên - Chủ tịch LHPN huyện Thành viên: Trương Thị Liên Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

14

Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới

Chủ nhiệm: Phan Sỹ Danh - Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Nghĩa Khánh Thành viên: Phan Sỹ Danh Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

15

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tacs quản lý Tài chính ngân sách xã

Chủ nhiệm: Trần Thị Thuỷ - UBND xã Nghĩa Khánh Thành viên: Trần Thị Thuỷ Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

16

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền tại đơn vị cơ sở trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Chủ nhiệm: Trần Quang Tạo - PCT HĐND xã Nghĩa Khánh Thành viên: Trần Quang Tạo Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Dân vận

17

Công tác phát triển Đảng viên trong các Chi bộ

Chủ nhiệm: Bùi Huy Trụ - Bí thư Đảng uỷ xã Nghĩa Trung Thành viên: - Bí thư Đảng uỷ xã Nghĩa Trung Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Dân vận

18

Một số biện pháp xây dựng lịch sản xuất lúa vụ Đông tránh chết rét khi cấy lúa

Chủ nhiệm: Phạm Văn Đức - PCT UBND xã Nghĩa Khánh Thành viên: Phạm Văn Đức Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông lâm ngư

19

Một số giải pháp phát huy vai trò chủ thể của người nông dân xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm: Trần Xuân Hiệp - Chủ tịch Hội nông dân xã Nghĩa Khánh Thành viên: Trần Xuân Hiệp Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

20

Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát và phản biện xã hội

Chủ nhiệm: Võ Thị Huyến - CT UBMTTQ xã Nghĩa An Thành viên: Võ Thị Huyến Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

21

Giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Chủ nhiệm: Bùi Đức Phú - UBND xã Nghĩa Thịnh Thành viên: Bùi Đức Phú Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Tư pháp

22

Quản lý hộ khẩu bằng máy tính

Chủ nhiệm: Lê Sỹ Hoàng - Bí thư Đảng uỷ xã Nghĩa Lộc Thành viên: Hoàng Văn Ba Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

23

Nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động giám sát của HĐND xã Nghĩa Lạc

Chủ nhiệm: Hoàng Văn Nguyên - PCT HĐND xã Nghĩa Lạc Thành viên: Hoàng Văn Nguyên Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

24

Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Chủ nhiệm: Lê Trọng Cán - PCT UBND xã Nghĩa Lạc Thành viên: Lê Trọng Cán Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông lâm ngư

25

Một số giải pháp chủ yếu xóa đói giảm nghèo cho các hộ nghèo ở xã Nghĩa Hưng giai đoạn 2016 - 2020

Chủ nhiệm: Trần Văn Long - PCT UBND xã Nghĩa Hưng Thành viên: Trần Văn Long Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

26

Một số giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam cấp xã

Chủ nhiệm: Đinh Thế Hiển - Chủ tịch UBMTTQ xã Nghĩa Trung Thành viên: Đinh Thế Hiển - Chủ tịch UBMTTQ xã Nghĩa Trung Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Dân vận

27

Giải pháp cơ bản góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh hệ GDTX cấp THPT tại trung tâm GDNN - DGTX huyện Nghĩa Đàn

Chủ nhiệm: Phạm Thị Ánh Nguyệt - Trung tâm GDNN - GDTX huyện Nghĩa Đàn Thành viên: Phạm Thị Ánh Nguyệt - Trung tâm GDNN - GDTX huyện Nghĩa Đàn Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo

28

Một số giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Nghĩa Mai

Chủ nhiệm: Nguyễn Ánh Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai Thành viên: Nguyễn Ánh Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

29

Nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức

Chủ nhiệm: Nguyễn Chí Công - Công chức VP TK - UBND xã Nghĩa Mai Thành viên: Nguyễn Chí Công Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nội vụ

30

Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Chủ nhiệm: Nguyễn Long An - PCT UBND xã Nghĩa Trung Thành viên: Nguyễn Long An - PCT UBND xã Nghĩa Trung Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

Thông báo Kết luận
Thủ tục Hành chính cấp huyện
Thông tin tiếp công dân
ISO
Tuyển dụng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay192
  • Tháng hiện tại147,772
  • Tổng lượt truy cập4,833,979
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây