Năm 2017
1

Đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu văn bản cho UBND xã soạn thảo, ban hành văn bản chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực của địa phương

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tuyết Mai - UBND xã Nghĩa Khánh Thành viên: Nguyễn Thị Tuyết Mai Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

2

Nâng cao hiệu quả, trách nhiệm, đạo đức công vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả theo cơ chế một cửa tại xã Nghĩa Khánh

Chủ nhiệm: Lê Viết Xường - UBND xã Nghĩa Khánh Thành viên: Lê Viết Xường Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

3

Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Nghĩa Đàn

Chủ nhiệm: Lê Tấn Sơn - UBND Thị trấn Thành viên: Lê Tấn Sơn Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

4

Tăng cươờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Thao - Đảng uỷ Thị trấn Thành viên: Nguyễn Văn Thao Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Dân vận

5

Một số giải pháp kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình MTQG XD Nông thôn mới

Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Thanh - UBND xã Nghĩa Tân Thành viên: Nguyễn Hữu Thanh Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

6

Nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp dân gắn với giải quyết nhanh các thủ tục hành chính

Chủ nhiệm: Hoàng Thị Hiền - UBND xã Nghĩa Tân Thành viên: Hoàng Thị Hiền Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

7

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại Đảng bộ xã Nghĩa Tân

Chủ nhiệm: Hoàng Thị Cầm - Đảng uỷ xã Nghĩa Tân Thành viên: Hoàng Thị Cầm Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

8

Đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND soan thảo, ban hành văn bản chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN của địa phương

Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Thọ - UBND xã Nghĩa Yên Thành viên: Nguyễn Văn Thọ Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

9

Đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới ở Đảng bộ xã Nghĩa Yên

Chủ nhiệm: Phan Văn Phú - Đảng uỷ xã Nghĩa Yên Thành viên: Phan Văn Phú Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

10

Thực trạng và giải pháp xây dựng gia đình văn hóa ở xã Nghĩa Minh trong giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm: Văn Bá Hà - UBND xã Nghĩa Minh Thành viên: Văn Bá Hà Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

11

Một số vấn đề lý luận về đăng ký hộ tịch

Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Duy - Đảng uỷ xã Nghĩa Minh Thành viên: Phạm Ngọc Duy Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Tư pháp

12

Một vài kinh nghiệm của đoàn thanh niên giáo dục học sinh thông qua truyền thống các ngày lễ

Chủ nhiệm: Phan Văn Hiển - Huyện đoàn Thành viên: Phan Văn Hiển Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

13

Một số biện pháp phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Nghĩa Đàn giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm: Phan Thế Phương - Chủ tịch Hội nông dân huyện Thành viên: Phan Thế Phương Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

14

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

Chủ nhiệm: Đặng Thế Sinh - UBND xã Nghĩa An Thành viên: Đặng Thế Sinh Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

15

Nâng cao hoạt động xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Nghĩa THọ năm 2017

Chủ nhiệm: Lê Ngọc Uyển - UBND xã Nghĩa Thọ Thành viên: Lê Ngọc Uyển Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

16

Một số giải pháp không ngừng nâng cao hiệu lực , hiệu quả kỹ luật, kỹ cương hành chính tại công sở

Chủ nhiệm: Vũ Đức Công - UBND xã Nghĩa An Thành viên: Vũ Đức Công Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

17

Một số giải pháp góp phần cải cách thủ tục hành chính ở xã Nghĩa Phú

Chủ nhiệm: Hồ Hữu Hoài - PCT UBND xã Nghĩa Phú Thành viên: Hồ Hữu Hoài Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

18

Nâng cao chất lương sinh hoạt chi bộ các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính trên địa bàn

Chủ nhiệm: Hồ Minh Khang - Đảng uỷ xã Nghĩa Phú Thành viên: Hồ Minh Khang Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

19

Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND xã Nghĩa Phú

Chủ nhiệm: Trần Đình Hoà - PCT HĐND xã Nghĩa Phú Thành viên: Trần Đình Hoà Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

20

Nâng cao hiệu quả công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức xã

Chủ nhiệm: Trương Quang Thắng - UBND xã Nghĩa Phú Thành viên: Trương Quang Thắng Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nội vụ

21

Xây dựng và tổ chức Hội cựu chiến binh năm 2017

Chủ nhiệm: Lê Bá Bình - Hội CCB xã Nghĩa Phú Thành viên: Lê Bá Bình Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Quốc phòng - An ninh

22

Nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên xã Nghĩa Phú

Chủ nhiệm: Hoàng Văn Tân - Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Nghĩa Phú Thành viên: Hoàng Văn Tân Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

23

Đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động phong trào thể dục thể thao tại cơ sở nhằm tạo nguồn phát triển thể thao thành tích trên địa bàn xã

Chủ nhiệm: Trương Cảnh Huy - UBND xã Nghĩa Phú Thành viên: Trương Cảnh Huy Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

24

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo tại xã Nghĩa Phú

Chủ nhiệm: Lê Thị Bảy - UBND xã Nghĩa Phú Thành viên: Lê Thị Bảy Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

25

Giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh của Hội LHPN xã Nghĩa Phú

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hiền - CT Hội LHPN xã Nghĩa Phú Thành viên: Nguyễn Thị Hiền Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

26

Nâng cao hiệu quả trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

Chủ nhiệm: Hồ Thanh Trọng - Hội Nông dân xã Nghĩa Phú Thành viên: Hồ Thanh Trọng Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

27

Nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tại địa phương, đơn vị

Chủ nhiệm: Hoàng Văn Thiện - Bí thư Đảng uỷ xã Nghĩa Phú Thành viên: Hoàng Văn Thiện Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

28

Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch xã Nghĩa Phú

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Như Thu - UBND xã Nghĩa Phú Thành viên: Nguyễn Thị Như Thu Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Tư pháp

29

Nâng cao chất lượng trong tổng hợp, soạn thảo văn bản và công tác văn phòng

Chủ nhiệm: Lê Thị Thùy Dung - UBND xã Nghĩa Phú Thành viên: Lê Thị Thùy Dung Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

30

Nâng cao công tác cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm: Hồ Trọng Hiền - PCT UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Hồ Trọng Hiền Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

Thông báo Kết luận
Thủ tục Hành chính cấp huyện
Thông tin tiếp công dân
ISO
Tuyển dụng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay176
  • Tháng hiện tại147,756
  • Tổng lượt truy cập4,833,963
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây