Năm 2017
1

Một vài kinh nghiệm của đoàn thanh niên giáo dục học sinh thông qua truyền thống các ngày lễ

Chủ nhiệm: Phan Văn Hiển - Huyện đoàn Thành viên: Phan Văn Hiển Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

2

Một số biện pháp phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Nghĩa Đàn giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm: Phan Thế Phương - Chủ tịch Hội nông dân huyện Thành viên: Phan Thế Phương Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

3

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

Chủ nhiệm: Đặng Thế Sinh - UBND xã Nghĩa An Thành viên: Đặng Thế Sinh Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

4

Nâng cao hoạt động xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Nghĩa THọ năm 2017

Chủ nhiệm: Lê Ngọc Uyển - UBND xã Nghĩa Thọ Thành viên: Lê Ngọc Uyển Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

5

Một số giải pháp không ngừng nâng cao hiệu lực , hiệu quả kỹ luật, kỹ cương hành chính tại công sở

Chủ nhiệm: Vũ Đức Công - UBND xã Nghĩa An Thành viên: Vũ Đức Công Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

6

Một số giải pháp góp phần cải cách thủ tục hành chính ở xã Nghĩa Phú

Chủ nhiệm: Hồ Hữu Hoài - PCT UBND xã Nghĩa Phú Thành viên: Hồ Hữu Hoài Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

7

Nâng cao chất lương sinh hoạt chi bộ các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính trên địa bàn

Chủ nhiệm: Hồ Minh Khang - Đảng uỷ xã Nghĩa Phú Thành viên: Hồ Minh Khang Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

8

Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND xã Nghĩa Phú

Chủ nhiệm: Trần Đình Hoà - PCT HĐND xã Nghĩa Phú Thành viên: Trần Đình Hoà Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

9

Nâng cao hiệu quả công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức xã

Chủ nhiệm: Trương Quang Thắng - UBND xã Nghĩa Phú Thành viên: Trương Quang Thắng Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nội vụ

10

Xây dựng và tổ chức Hội cựu chiến binh năm 2017

Chủ nhiệm: Lê Bá Bình - Hội CCB xã Nghĩa Phú Thành viên: Lê Bá Bình Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Quốc phòng - An ninh

11

Nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên xã Nghĩa Phú

Chủ nhiệm: Hoàng Văn Tân - Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Nghĩa Phú Thành viên: Hoàng Văn Tân Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

12

Đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động phong trào thể dục thể thao tại cơ sở nhằm tạo nguồn phát triển thể thao thành tích trên địa bàn xã

Chủ nhiệm: Trương Cảnh Huy - UBND xã Nghĩa Phú Thành viên: Trương Cảnh Huy Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

13

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo tại xã Nghĩa Phú

Chủ nhiệm: Lê Thị Bảy - UBND xã Nghĩa Phú Thành viên: Lê Thị Bảy Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

14

Giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh của Hội LHPN xã Nghĩa Phú

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hiền - CT Hội LHPN xã Nghĩa Phú Thành viên: Nguyễn Thị Hiền Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

15

Nâng cao hiệu quả trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

Chủ nhiệm: Hồ Thanh Trọng - Hội Nông dân xã Nghĩa Phú Thành viên: Hồ Thanh Trọng Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

16

Nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tại địa phương, đơn vị

Chủ nhiệm: Hoàng Văn Thiện - Bí thư Đảng uỷ xã Nghĩa Phú Thành viên: Hoàng Văn Thiện Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

17

Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch xã Nghĩa Phú

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Như Thu - UBND xã Nghĩa Phú Thành viên: Nguyễn Thị Như Thu Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Tư pháp

18

Nâng cao chất lượng trong tổng hợp, soạn thảo văn bản và công tác văn phòng

Chủ nhiệm: Lê Thị Thùy Dung - UBND xã Nghĩa Phú Thành viên: Lê Thị Thùy Dung Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

19

Nâng cao công tác cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm: Hồ Trọng Hiền - PCT UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Hồ Trọng Hiền Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

20

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiêu quả hoạt động của HĐND xã

Chủ nhiệm: Trần Thị Ngọc Hân - PCT HĐND xã Nghĩa Bình Thành viên: Trần Thị Ngọc Hân Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

21

Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã Nghĩa Bình

Chủ nhiệm: Đặng Thường Phú - UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Đặng Thường Phú Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

22

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hóa ở xã Nghĩa Bình

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Song Thương - UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Nguyễn Thị Song Thương Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

23

Tăng cương công tac quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2017

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thái Quý - UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Nguyễn Thị Thái Quý Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

24

Nâng cao chất lượng hoạt động của Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Chủ nhiệm: Lê Trung - Hội CCB xã Nghĩa Bình Thành viên: Lê Trung Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

25

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Chủ nhiệm: Trương Thị Hồng - Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Bình Thành viên: Trương Thị Hồng Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

26

Nâng cao hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân

Chủ nhiệm: Lương Thị Thảo - Chủ tịch Hội nông dân xã Nghĩa Bình Thành viên: Lương Thị Thảo Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

27

Một số giải pháp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục phát luật trong nhân dân

Chủ nhiệm: Hồ Hữu Dũng - UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Hồ Hữu Dũng Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Tư pháp

28

Nâng cao chất lượng số liệu thống kê cấp xã trong giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm: Lê Thị Thúy Hằng - UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Lê Thị Thúy Hằng Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

29

Tổ chức hoạt động phong trào và tập hợp thiếu nhi hiệu quả

Chủ nhiệm: Phạm Thị Thanh Linh - Bí thư Đoàn TN xã Nghĩa Bình Thành viên: Phạm Thị Thanh Linh Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

30

Nâng cao chất lượng công tác tuyên chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn xã Nghĩa Bình

Chủ nhiệm: Trần Song Thành - UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Trần Song Thành Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Quốc phòng - An ninh

Thông báo Kết luận
Thủ tục Hành chính cấp huyện
Thông tin tiếp công dân
ISO
Tuyển dụng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập149
  • Hôm nay8,142
  • Tháng hiện tại338,061
  • Tổng lượt truy cập2,048,151
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây