Năm 2020
1

Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An

Chủ nhiệm: Lê Thị Thùy Linh - Phó Trưởng phòng LĐ TBXD UBND huyện Nghĩa Đàn Thành viên: Lê Thị Thùy Linh Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

2

Giải pháp Nâng cao chất lượng tiêm phòng Vắc xin dại chó, mèo huyện Nghĩa Đàn năm 2020

Chủ nhiệm: Cao Minh Đức - Phó Giám đốc TT Dịch vụ Nông nghiệp Thành viên: Cao Minh Đức Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông lâm ngư

3

Giải pháp "phòng, chống dịch bệnh lép tô lợn tại các xã Miền Núi huyện Nghĩa Đàn

Chủ nhiệm: Chu Xuân Toàn - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Thành viên: Chu Xuân Toàn Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông lâm ngư

4

Một số giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Chủ nhiệm: Trần Mạnh Hà - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành viên: Nguyễn Đình An - CV Phòng TC-KH & Trần Anh Tuấn - PGĐ BQLDA ĐTXD huyện Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

5

Nâng cao hiệu quả qlnn về chương trình 135 giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Vân - CV Phòng NN&PTNT UBND huyện Nghĩa Đàn Thành viên: Nguyễn Thị Vân Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

6

Xây dựng xóm Lung Thượng trở thành xóm nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025

Chủ nhiệm: Lê Thị Vinh - Trưởng phòng LĐ TBXH Thành viên: Lê Thị Vinh Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

7

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân vận khối xóm, bản trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

Chủ nhiệm: Nguyễn Cảnh Đại - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thành viên: Nguyễn Cảnh Đại Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Dân vận

8

Một số giải pháp đối với công tác nhân sự Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Vân - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thành viên: Nguyễn Thị Vân Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

9

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh

Chủ nhiệm: Vũ Văn Hòa - Phó Chủ nhiệm Kiểm tra Huyện ủy Thành viên: Vũ Văn Hòa Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Thanh tra - Kiểm tra

10

Một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện giai đoạn 2020-2025

Chủ nhiệm: Phan Tiến Hải - Phó Bí thư Huyện ủy Thành viên: Phan Tiến Hải Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

11

Giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

Chủ nhiệm: Hoàng Thị Lan - Chánh văn phòng Huyện ủy Thành viên: Hoàng Thị Lan Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

12

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện Nghĩa Đàn, giai đoạn 2020-2025

Chủ nhiệm: Hoàng Thị Thu Trang - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn Thành viên: Hoàng Thị Thu Trang Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

13

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "dân vận khéo" trên địa bàn huyện

Chủ nhiệm: Trương Minh Hoài - Trưởng ban Dân vận Thành viên: Trương Minh Hoài Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Dân vận

14

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sau sát nhập trên địa bàn xã Nghĩa Mai

Chủ nhiệm: Lê Thanh Hoàn - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Mai Thành viên: Lê Thanh Hoàn Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

15

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp tuyên truyền truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ của Hội cựu chiến binh

Chủ nhiệm: Phan Sỹ Hùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành viên: Phan Sỹ Hùng Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Tuyên giáo

16

Giải pháp dứt điểm tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

Chủ nhiệm: Phạm Tuấn Sơn - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thành viên: Nguyễn Đình Mạnh - Phó Chánh thanh tra Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Thanh tra - Kiểm tra

17

Phát huy vai trò của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giao dục Đoàn trong giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm: Võ Đức Tùng - Bí thư Huyện đoàn Thành viên: Võ Đức Tùng Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Tuyên giáo

18

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác dân tộc

Chủ nhiệm: Trương Văn Dương - MTTQ huyện Thành viên: Trương Văn Dương Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

19

Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hằng - PBT Đảng ủy xã Nghĩa Hiếu Thành viên: Nguyễn Thị Hằng Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

20

Giải pháp tổ chức hoạt động hiệu quả của CLB văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Nghĩa Lạc

Chủ nhiệm: Vi Thị Thu Hà - xã Nghĩa Lạc Thành viên: Vi Thị Thu Hà Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

22

Một số biện pháp làm tốt công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho người lao động nông thôn tại huyện Nghĩa Đàn

Chủ nhiệm: Thân Bá Kỳ - Trung tâm dạy nghề huyện Thành viên: Thân Bá Kỳ Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

23

Nâng cao hiệu quả công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT hệ GDTX theo mô hình vừa học văn hóa vừa học nghề

Chủ nhiệm: Trương Thị Chính - Trung tâm dạy nghề huyện Thành viên: Trương Thị Chính Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

24

Xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp nhằm đổi mới phương thức tập hợp hội viên, hình thức sinh hoạt chi hội, xây dựng tổ chức cơ sở hội ngày càng vững mạnh

Chủ nhiệm: Đặng Thị Thúy Hà - Hội nông dân huyện Thành viên: Đặng Thị Thúy Hà Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

25

Những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức vụ tại Trung tâm chính trị huyện huyện

Chủ nhiệm: Lê Thị Hằng Thương - Trung tâm BD Chính trị huyện Thành viên: Lê Thị Hằng Thương Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

26

Nâng cao chất lượng hoạt động hội phụ nữ cơ sở (xã Nghĩa Khánh)

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Khánh Thành viên: Nguyễn Thị Hồng Vân Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

27

Các giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều trên địa bàn xã nghĩa Khánh

Chủ nhiệm: Hoàng Thị Dung - CC VH - UBND xã Nghĩa Khánh Thành viên: Hoàng Thị Dung Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

28

Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Chủ nhiệm: Trịnh Văn Thi - CHT BCHQS xã Nghĩa Khánh Thành viên: Trịnh Văn Thi Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Quốc phòng - An ninh

29

Một số giải pháp trong công tác quản lý tài chính ngân sách của địa phương

Chủ nhiệm: Lê Thị Mỹ Châu - CC TCKT UBND xã Nghĩa Khánh Thành viên: Lê Thị Mỹ Châu Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

30

Đổi mới phương pháp tổ chức phong trào Thể dục thể thao ở cơ sở

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Sương - CC Văn hóa UBND xã Nghĩa Khánh Thành viên: Nguyễn Thị Sương Số: Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Văn hóa - Thể dục thể thao

Thủ tục Hành chính cấp huyện
Thông tin tiếp công dân
ISO
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay485
  • Tháng hiện tại29,491
  • Tổng lượt truy cập6,447,799
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây