Năm 2019
1

Các giải pháp dể nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ công chức tại Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Tân

Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Thanh Thành viên: Nguyễn Hữu Thanh Số: Năm: 2019 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nội vụ

Năm 2018
2

Kinh nghiệm về rèn năng lực giao tiếp, hợp tác cho học sinh lớp 5 vùng đặc biệt khó khăn

Chủ nhiệm: Trần Thị Chung - Giáo viên trường TH Nghĩa Thịnh Thành viên: linhnp Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo Tải về

3

A study on motivating Nghia Yen secondary students in speaking classes through speaking activities

Chủ nhiệm: Phan Thanh Phúc - Giáo viên trường THCS Nghĩa Yên Thành viên: linhnp Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo Tải về

4

Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp giáo dục trẻ trong trường mầm non Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn.

Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương - Phó hiệu trưởng trường MN Nghĩa Lợi Thành viên: linhnp Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo Tải về

5

Một số biện pháp áp dụng quan điểm giáo dục Lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 - 6 tuổi trong trường mầm non.

Chủ nhiệm: Trần Thị Thúy - Giáo viên trường MN Nghĩa Trung Thành viên: linhnp Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo Tải về

6

Một vài kinh nghiệm nhỏ bước đầu giúp học sinh hình thành kỉ năng sống trong các hoạt động học tập

Chủ nhiệm: Trần Thị Thúy Kiều Hiệu trưởng trường TH Nghĩa Hưng Thành viên: linhnp Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo Tải về

7

Một số biện pháp giúp trẻ tích cực trải nghiệm môi trường ngoài cho trẻ 5-6 tuổi tại trường mầm non Nghĩa Hồng

Chủ nhiệm: Trần Thị Thùy Dung - Giáo viên trường MN Nghĩa Hồng Thành viên: linhnp Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo Tải về

8

Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường học tập nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm .

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hòa - Phó hiệu trưởng trường MN Nghĩa Minh Thành viên: linhnp Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo Tải về

9

Một số giải pháp nhằm giúp giáo viên chủ nhiệm nâng cao chất lượng giáo dục.

Chủ nhiệm: Hoàng Thị Như Ngà - Giáo viên trường TH Nghĩa An Thành viên: linhnp Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo

10

Giải pháp vận dụng mô hình trường học mới vào dạy học môn Tiếng Việt lớp 5

Chủ nhiệm: Phạm Thị Thúy - Giáo viên trường TH Nghĩa Yên Thành viên: linhnp Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo Tải về

11

Sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học hóa học theo định hướng phát triển năng lực ở THCS

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Hương - Giáo viên trường THCS Hưng Thịnh Thành viên: linhnp Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo Tải về

Năm 2017
12

Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn và kỹ năng tư vấn pháp luật cho Hội viên CCB

Chủ nhiệm: Phan Sỹ Hùng - Chủ tịch Hội CCB huyện Nghĩa Đàn Thành viên: Phan Sỹ Hùng - Chủ tịch Hội CCB huyện Nghĩa Đàn Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ Tải về

13

Các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cảu tổ chức hội CCB huyện Nghĩa Đàn trong giai đoạn cách mạng mới

Chủ nhiệm: Phan Sỹ Hùng - Chủ tich Hội CCB Thành viên: Phan Sỹ Hùng Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác Tải về

14

Công tác tiếp dân, phân loại và xử lý đơn khiếu nại ,tố cáo

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Vinh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm Thành viên: Nguyễn Thị Thanh Vinh Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

15

Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ các trường học trực thuộc Đảng ủy xã Nghĩa Lâm

Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Sinh - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lâm Thành viên: Nguyễn Đăng Sinh Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

16

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thông tin thống kê phục vụ Quản lý nhà nước về kinh tế xã nghĩa Sơn giai đoạn 2017-2020

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc - UBND xã Nghĩa Sơn Thành viên: Nguyễn Thị Ngọc Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

17

Quản lý Nhà nước về văn hóa của xã nghĩa Sơn giai đoạn 2017-2020

Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Quý - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn Thành viên: Nguyễn Hữu Quý Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

22

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng viên ở chi bộ

Chủ nhiệm: Hồ Thị Sơn - Đảng uỷ xã Nghĩa Long Thành viên: Hồ Thị Sơn Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

23

Một số giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện chuyển đổi cơ cấu cấy trồng trong chương trình Quốc gia xây dựng NNM trên địa bàn xã Nghĩa Long

Chủ nhiệm: Trương Công Thuyên - UBND xã Nghĩa Long Thành viên: Trương Công Thuyên Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

24

Nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng của Chi bộ, Đang bộ nông thôn hiện nay

Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Đức - Đảng uỷ xã Nghĩa Long Thành viên: Nguyễn Ngọc Đức Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

25

Tiếp dân, phân loại và xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo

Chủ nhiệm: Trương Đức Trúc - Đảng uỷ xã Nghĩa Liên Thành viên: Trương Đức Trúc Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

26

Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Nghĩa Liên

Chủ nhiệm: Lê Thanh Đàn - UBND xã Nghia Liên Thành viên: Lê Thanh Đàn Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

27

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn với giai quyết việc làm cho người lao động giai đoạn 2016 - 2020

Chủ nhiệm: Vi Văn Tiệp - UBND xã Nghĩa Liên Thành viên: Vi Văn Tiệp Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

28

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Tổ chức cơ sở Đảng

Chủ nhiệm: Hoàng Anh Ngọ - Đảng uỷ xã Nghĩa BÌnh Thành viên: Hoàng Anh Ngọ Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

29

Nâng cao chất lương sinh hoạt chi bộ

Chủ nhiệm: Lê Thị Thanh Hải - Đảng uỷ xã Nghia Bình Thành viên: Lê Thị Thanh Hải Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

30

Công tác kết nạp Đảng viên mới ở xã Nghĩa Bình

Chủ nhiệm: Phạm Hải - UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Phạm Hải Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

Năm 2016
18

Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội trong tổ chức Hội LHPN

Chủ nhiệm: Trương Thị Liên - Chủ tịch LHPN huyện Thành viên: Trương Thị Liên Số: Năm: 2016 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

19

Xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động

Chủ nhiệm: Vi Văn Tiệp - UBND xã Nghĩa Liên Thành viên: Vi Văn Tiệp Số: Năm: 2016 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

20

Công tác chỉ đạo thực hiện phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

Chủ nhiệm: Trương Đức Trúc - Đảng uỷ xã Nghĩa Liên Thành viên: Trương Đức Trúc Số: Năm: 2016 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo

21

Thực trạng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Nghĩa Minh

Chủ nhiệm: Phạm Văn Hùng - UBND xã Nghĩa Minh Thành viên: Phạm Văn Hùng Số: Năm: 2016 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

Thông báo Kết luận
Thủ tục Hành chính cấp huyện
Thông tin tiếp công dân
ISO
Tuyển dụng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay3,953
  • Tháng hiện tại115,868
  • Tổng lượt truy cập5,473,247
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây