Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018)

Thứ năm - 15/03/2018 22:16 964 0
Để tổng kết, đánh giá những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh của huyện Nghĩa Đàn sau 10 năm nỗ lực phấn đấu trong chặng đường phát triển giai đoạn 2008 – 2018, Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và tổ chức Lễ kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2)

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 1. Mục đích:

- Hoạt động Kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018) nhằm ôn lại và khẳng định những nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, những thành tựu đổi mới, kết quả to lớn đã đạt được về xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh từ sau khi thực hiện việc chia tách huyện để thành lập thị xã Thái Hòa.

- Xây dựng niềm tin và quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 2020 đề ra.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao để các tầng lớp nhân dân có điều kiện tham gia vui chơi, giải trí, sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hoá, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch của huyện nhà.

 1. Yêu cầu:

- Tổ chức trang trọng, có ý nghĩa, mang tính giáo dục cao. Tạo không khí tưng bừng vui tươi, phấn khởi để việc tổ chức kỷ niệm thực sự là ngày hội của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện nhà.

- Các hoạt động thi đua, văn nghệ, thể dục thể thao phải được tổ chức từ cơ sở, đảm bảo tính nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm, thiết thực hiệu quả.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1. Công tác tuyên truyền:

a.Tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin lưu động.

- Tổ chức tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động đến các xã, thị trấn.

- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã; trên trang thông tin điện tử.

- Xây dựng các cụm Pa nô; Treo băng rôn khẩu hiệu tại các tuyến đường và trung tâm các xã, thị trấn, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học…

b.Khẩu hiệu tuyên truyền:

Sẽ có hướng dẫn và nội dung cụ thể sau.

2.Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao:

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi từ cơ sở đến huyện theo kế hoạch năm 2018 của UBND huyện. Chú trọng Liên hoan tiếng hát làng Sen, Liên hoan hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, tổ chức giải bóng chuyền nam, nữ toàn huyện.

a. Tổ chức thi đấu giải Bóng chuyền nam, nữ.

* Đối tượng tham gia.

     - Gồm 25 xã, thị trấn; các ban ngành, đoàn thể cấp huyện; các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

     Mỗi đơn vị đăng ký: 01 đội tuyển bóng chuyền nam và 01 đội tuyển bóng chuyền nữ; tham gia thi đấu từ cụm cơ sở đến vòng chung kết.

* Thời gian và địa điểm.

                - Thời gian: Bắt đầu từ ngày 02/5/2018 đến ngày 15/5/2018.

- Địa điểm:

+ Tổ chức thi đấu vòng bảng tại 4 cụm cơ sở và 01 cụm tại khu vực trung tâm.

+ Vòng chung kết tổ chức tại Trung tâm VHTT - TDTT huyện từ ngày 25/5 đến ngày 26/5/2018.

b.Tổ chức Hội thi văn nghệ: (gắn với liên hoan Tiếng hát làng Sen năm 2018):

* Đối tượng tham gia: Các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

                * Thời gian và địa điểm tổ chức các cụm: (theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 08/02/2018).

                * Chọn một số tiết mục đặc sắc tham gia vòng chung khảo tại Trung tâm VHTT-TDTT vào ngày 26/5/2018.

3. Tổ chức các phong trào thi đua:

                - Ngày 05/02/2018, UBND huyện đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua học tập, lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng Kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018). Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thị trấn căn cứ vào các nội dung đã phát động để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Nội vụtrước ngày 10/05/2018.

- Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thị trấn tổ chức đăng ký xây dựng các công trình chào mừng Kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018)

+ Thời gian đăng ký và thực hiện: từ ngày 15/01/2018 đến ngày 30/4/2018                 

Hoàn thành công trình: Trước ngày 30/4/2018.

a. Cấp huyện:

- UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện xây dựng các công trình trọng điểm đã được Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số công trình cấp thiết phục vụ cho đợt chào mừng kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018) như: Trục đường số 1 kéo dài, nâng cấp trục đường vào Thị trấn Nghĩa Đàn, trụ sở làm việc của một số cơ quan đơn vị, trường đạt chuẩn quốc gia…

b. Cấp xã, thị trấn:

- Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; đăng ký xây dựng công trình chào mừng Kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018).

- Đăng ký xây dựng một số công trình cụ thể phù hợp với lộ trình xây dựng nông thôn mới và nhu cầu thực tế của địa phương. Mỗi xã, khối, xóm, cơ quan, đơn vị đăng ký ít nhất 01 công trình chào mừng (tu sửa, tôn tạo các Di tích Lịch sử - Văn hóa, các nhà bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ, làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, thiết chế Văn hóa thông tin - thể thao, các công trình phúc lợi, xây dựng nhà tình nghĩa...). từ sự đóng góp bằng kinh phí hoặc lao động của Đảng viên, cán bộ và nhân dân...

c. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn: đăng ký với UBND huyện tham gia xây dựng các công trình phúc lợi, công trình phục vụ lễ kỷ niệm thiết thực, hiệu quả tại trung tâm huyện hoặc tại đơn vị mình.

d. Công tác thi đua - khen thưởng:

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 02/2018:

Giao cho Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện tiến hành các thủ tục đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

III. THỜI GIAN, NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM:

 1. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Dự kiến tổ chức trong 01 ngày, 01 đêm (vào ngày 26/05/2018).

Địa điểm: Tại Quảng trường trung tâm huyện, Khối Tân Hồng - Thị trấn Nghĩa Đàn - huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An.

 1. Nội dung chương trình:

2.1. Ngày 26/05/2018: tại Trung tâm VHTT-TT huyện.

Diễn ra các hoạt động: Thi đấu Chung kết bóng chuyền và Chung khảo Liên hoan tiếng hát Làng Sen 2018 (có kế hoạch chi tiết riêng).

2.2. Chiều ngày 26/05/2018:. Đón tiếp khách, tổ chức thăm quan các mô hình, các cơ sở sản xuất trên địa bàn.

2.3. Tối ngày 26/05/2018: Lễ Kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 - 2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất (lần II) tại Quảng trường trung tâm huyện.

2.3.1. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LỄ MÍT TINH:

* Nội dung chương trình phần Lễ:

Bắt đầu vào lúc 20h:

+ Chào cờ: BTC điều hành;

+ BTC thông qua chương trình của buổi Lễ; giới thiệu đại biểu;

+ Khai mạc Lễ kỷ niệm;

+ Diễn văn kỷ niệm;

+ Đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất (lần 2) (Có kịch bản riêng).

+ Phát biểu của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước (hoặc) Lãnh đạo Tỉnh.

+ Phát biểu kết thúc phần lễ.

* Chương trình Nghệ thuật: “NGHĨA ĐÀN - 10 NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN”

- Bố cục chương trình: Chương trình nghệ thuật có 3 phần:

+ Phần 1: Nghĩa Đàn - một chiều dài lịch sử;

+ Phần 2: “Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018)

+ Phần 3: Nghĩa Đàn - vươn tới tương lai.

- Thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng, chương trình nghệ thuật, đạo diễn chương trình tổng thể: do các đoàn nghệ thuật và đơn vị sự kiện đảm nhận.

 Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp:

Do Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị có thẩm quyền thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1. Tiến độ thực hiện.

- Tháng 3/2018: Ban hành Kế hoạch; Thành lập Ban tổ chức và Họp Ban tổ chức để phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện theo nội dung kế hoạch đã được phê duyệt; chỉ đạo công tác tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động của Kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018).

- Tháng 4/2018: Xây dựng và ban hành chương trình, kịch bản chi tiết các nội dung của Lễ Kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 - 2018).

- Tháng 5/2018: Rà soát các nhiệm vụ đã phân công. Kiểm tra maket trang trí sân khấu; nội dung và chương trình lễ khai mạc, bế mạc, danh sách khách mời, giấy mời đại biểu; các nội dung về hậu cần, lễ tân; xử lý các công việc phát sinh ngoài kế hoạch.

 1. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Văn phòng HĐND-UBND huyện:

- Chủ trì, phối hợp với Phòng VH&TT, Trung tâm VHTD-TT huyện bố trí địa điểm để tổ chức Lễ Kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018) (hợp đồng sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình led, trang trí sân khấu, bố trí bàn ghế…);

- Trực tiếp tham mưu giúp lãnh đạo UBND huyện xây dựng nội dung, kế hoạch thực hiện công tác tổ chức (dự kiến số lượng đại biểu, khách mời, địa điểm ăn nghỉ và các chi phí đón tiếp khách); bố trí cán bộ lễ tân đón khách, chuẩn bị địa điểm tổ chức các phiên họp; thiết kế giấy mời trình lãnh đạo huyện phê duyệt;

- Bố trí ăn nghỉ cho đại biểu ở xa về dự Lễ Kỷ niệm.

- Tổ chức 01 buổi liên hoan gặp mặt các Đại biểu về dự Lễ Kỷ niệm vào buổi chiều trước khi khai mạc;

- Phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự trù kinh phí về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Lễ kỷ niệm trình Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018) thẩm định, phê duyệt;

Phối hợp với Phòng VH-TT và các ban ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.

- Kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia tài trợ và tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho các hoạt động của Lễ Kỷ niệm.

2.2. Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch; Tham mưu thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban chuyên môn, tổ giúp việc (nếu có) trình UBND huyện phê duyệttham mưu giúp UBND huyện tổ chức các cuộc họp để phục vụ cho lễ kỷ niệm;

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành: Trung tâm VHTT-TDTT huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn trong toàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền băng rôn, khẩu hiệu, pa nô; trên hệ thống truyền thanh huyện và các xã, trang thông tin điện tử huyện… để tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, thu hút đông đảo nhân dân tham gia vào các hoạt động của lễ kỷ niệm.

- Chịu trách nhiệm cùng với Trung tâm VHTT-TDTT huyện phối hợp sự chỉ đạo của Sở VH&TT, các ban ngành liên quan xây dựng kịch bản, nội dung, chương trình cụ thể của chương trình khai mạc Lễ kỷ niệm.

- Tham mưu cho UBND huyện quyết định điều động các lực lượng, các cơ quan đơn vị tham gia (nếu có) để phục vụ cho lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với trung tâm VHTT huyện, các cơ quan đơn vị, các trường học, các xã, thị trấn huy động lực lượng khan giả tham gia các hoạt động của lễ kỷ niệm;

2.3. Trung tâm VHTT-TDTT huyện.

- Thực hiện công tác tuyên truyền trực quan bằng băng cờ, khẩu hiệu, pano, áp phích vùng trung tâm huyện lỵ, khu vực lễ hội và các trục đường chính tại các xã thị trấn toàn huyện để quảng bá cho Lễ Kỷ niệm;

- Trực tiếp phụ trách, tổ chức Hội thi Liên hoan tiếng hát Làng Sen năm 2018; tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ toàn huyện các vòng đấu từ cụm đến chung kết tại huyện vào ngày 26/5/2018;

- Trực tiếp phụ trách, phối hợp sự chỉ đạo của Sở VH&TT, đơn vị sự kiện bố trí địa điểm, trang trí sân khấu để tổ chức khai mạc Lễ Kỷ niệm;;

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về tổ chức các hoạt động của đoàn nghệ thuật huyện Nghĩa Đàn tham gia lễ kỷ niệm: Chương trình văn nghệ, thi đấu thể thao; chủ trì tổ chức các hoạt động đã được phân công tại Kế hoạch.

- Trực tiếp cùng với phòng VH-TT tham mưu điều động các nghệ nhân, diễn viên, nhạc công; các cầu thủ tham gia đội tuyển của huyện luyện tập, thi đấu và trình diễn tại lễ kỷ niệm theo kế hoạch;

- Chỉ đạo, triển khai các nội dung khác theo yêu cầu của BTC lễ kỷ niệm;

- Tổng hợp dự toán kính phí tổ chức hoạt động liên quan của ngành văn hóa gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND huyện, tỉnh xem xét quyết định.

2.4Phòng Tài chính & Kế hoạch:

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan lập dự toán nguồn kinh phí phục vụ cho Lễ Kỷ niệm trình lãnh đạo UBND huyện kiếm tra và phê duyệt.

- Tham mưu cho huyện cân đối ngân sách của huyện để phục vụ Lễ kỷ niệm;

- Bố trì nguồn kinh phí để tạm ứng trước cho một số nội dung chi phí phục vụ lễ Kỷ niệm.

2.5. Phòng Y tế.

- Phối hợp Trung tâm VHTT-TDTT huyện đảm bảo an toàn cho giải đấu bóng chuyền nam, nữ; đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... trước và trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm;

2.6. Công an huyện:

- Trực tiếp phụ trách công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động của Lễ kỷ niệm; chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trên địa bàn và tại khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm.

- Xây dựng phương án bảo vệ các hoạt động Lễ kỷ niệm tại Quảng trường; phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến đường đến khu vực tổ chức các hoạt động của Lễ kỷ niệm.

2.7. Điện lực huyện:

Có phương án đảm bảo điện phục vụ cho các hoạt động của Lễ kỷ niệm tại khu vực Quảng trường, vùng trung tâm cũng như tại các xã Nghĩa Sơn, nghĩa Lâm, Nghĩa Trung, Nghĩa Bình…đảm bảo cung cấp nguồn điện đầy đủ trong quá trình tổ chức Lễ kỷ niệm.

2.8. Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện:

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền trên các hệ thống thông tin đại chúng, bám sát kế hoạch, cử các phóng viên đi cơ sở, kịp thời đưa tin phản ánh các hoạt động của kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018);

- Thông báo các hoạt động kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018) trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; xây dựng chuyên mục trên trang điện tử huyện, trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở.

- Phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự Nghĩa Đàn - 10 năm, một chựng đường phát triển  để phát trên kênh NTV.

2.9. Các cơ quan, đơn vị trong khu hành chính huyện:

- Khẩn trương tu sửa, sơn mới trụ sở, phòng làm việc và khuôn viên cơ quan đơn vị; vệ sinh, sơn quét lại cổng vào, tường rào cơ quan.

- Trồng mới và chăm sóc vườn hoa cây cảnh đảm bảo xanh, sạch, đẹp;

- Treo mới băng rôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc (yêu cầu tháo dỡ toàn bộ những  băng rôn, khẩu hiệu đã cũ nát và hết thời hiệu tuyên truyền).

2.10. Mật trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện:

Tuyên truyền vận động các thành viên, hội viên, tham gia các hoạt động và tổ chức lực lượng đến cổ vũ cho kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018).

2.11. Uỷ ban nhân dân thị trấn Nghĩa Đàn, Nghĩa Trung, nghĩa Bình, Nghĩa Hội:

- Trực tiếp chỉ đạo, phối hợp các phòng liên quan của UBND huyện tiến hành rà soát chất lượng phục vụ của các cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống, yêu cầu niêm yết giá công khai, vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo phục vụ khách đến với lễ hội văn minh, lịch sự, thân thiện;

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động diễn ra Lễ hội; phối hợp ban tổ chức Lễ hội của huyện bố trí địa điểm trông xe cho Ban Tổ chức và nhân dân tham gia Lễ kỷ niệm.

- Thị trấn Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Nghĩa Hội, Nghĩa Sơn khẩn trương kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng để sớm sữa chữa, thay thế để đảm bảo chiếu sáng tốt nhất trong suốt thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm.

2.12. UBND các xã:

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đầy đủ các hoạt động chào mừng kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018) đảm bảo về số lượng và chất lượng;

- Tuyên truyền, thông báo các hoạt động kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018).

- Căn cứ vào kế hoạch thành lập đội bóng, đội văn nghệ tổ chức tập luyện và tham gia hội thi, giải theo kế hoạch đề ra.

- Vận động các hộ gia đình làm tốt công tác vệ sinh môi trường ở địa bàn, thông báo tới toàn thể nhân dân trên hệ thống phát thanh của các khối, bản, làng để nhân dân được biết tới tham gia và cổ vũ cho các hoạt động kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018) thành công tốt đẹp.

V. KINH PHÍ.

Kinh phục vụ cho các hoạt động Kỷ niệm Nghĩa Đàn - 10 năm, một chặng đường phát triển (2008 -2018)

Nguồn xã hội hóa.

- Nguồn ngân sách huyện, tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Nghĩa Đàn 10 năm chặng đường phát triển mới giai đoạn 2008 - 2018”. Uỷ ban nhân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua, tuyên truyền và hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thủ tục Hành chính cấp huyện
Thông tin tiếp công dân
ISO
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập14
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay692
 • Tháng hiện tại27,487
 • Tổng lượt truy cập6,445,795
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây