Lên phía trên
Năm 1979, ông Nguyễn Văn Bảy sử dụng đất làm nhà ở tại vị trí lòng đập Khe cụt (xóm 9).
Câu hỏi:
Năm 1979, ông Nguyễn Văn Bảy sử dụng đất làm nhà ở tại vị trí lòng đập Khe cụt (xóm 9). Năm 1985, HTX làm đập nước để phục vụ sản xuất, gia đình ông Bảy được HTX chuyển dằm mới để làm đập. Nay cấp đổi lại giấy chứng nhận QSD đất theo 5 lần hạn mức đất ở đối với các hộ ở trước 18/12/1980 trở về trước thì không đủ điều kiện. Đề nghị UBND huyện xem xét.
Trả lời:
Vấn đề cử tri kiến nghị UBND huyện xin trả lời như sau:
Nhà nước chỉ xác định lại diện tích đất ở đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở có vườn, ao gắn liền với đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa được xác định lại diện tích đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao gắn liền với đất ở hình thành trước ngày 18/12/1980. Thửa đất ở của gia đình ông Nguyễn Văn Bảy đang sử dụng tại xóm 9, xã Nghĩa Trung được hình thành từ năm 1985, do đó không đủ điều kiện được xác định lại diện tích đất ở theo quy định.
Lên phía trên
Đường giao thông liên xã đã được quy hoạch (đường miền Tây) tuyến đường này được UBND huyện Nghĩa Đàn thông báo đã có quy hoạch và đang chờ kinh phí của cấp trên, nhưng đã qua nhiều nhiệm kỳ, kỳ họp,
Câu hỏi:
Đường giao thông liên xã đã được quy hoạch (đường miền Tây) tuyến đường này được UBND huyện Nghĩa Đàn thông báo đã có quy hoạch và đang chờ kinh phí của cấp trên, nhưng đã qua nhiều nhiệm kỳ, kỳ họp, nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện Nghĩa Đàn quan tâm ưu tiên cho Nghĩa Mai 5 Km đường bê tông từ Nghĩa Hồng đi trụ sở UBND xã Nghĩa Mai.
Trả lời:
Vấn đề cử tri kiến nghị UBND huyện xin trả lời như sau:
Các dự án này đều do HĐND- UBND tỉnh Nghệ An quyết định đầu tư, quyết định cấp vốn nên UBND huyện phụ thuộc nguồn vốn từ cấp trên, khi UBND tỉnh cấp vốn huyện mới có đủ cơ sở để triển khai, nên huyện chưa rõ thời gian cụ thể. UBND huyện Nghĩa Đàn đã đề xuất công trình Đường giao thông phát triển kinh tế khu vực miền Tây Nghệ An (tổng mức 250 tỷ đồng), đồng thời đã được UBND tỉnh đưa vào vốn trung hạn 2016-2020 nguồn SNTW là 50,0 tỷ đồng tại Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, đến nay nguồn vốn này chưa UBND tỉnh được giải ngân. Tại phiên làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường ngày 22/5/2018, UBND huyện cũng đã có đề xuất về vấn đề trên. Sau đó tại Thông báo kết luận số 329/TB-UBND của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và đầu tư, phối hợp với các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh quyết định.
Lên phía trên
Cử tri xóm 4, xóm 5 xã Nghĩa Minh đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, đôn đốc nhà thi công tiếp tục xây dựng tuyến đường Phụ trợ của chương trình đập Làng Sanh
Câu hỏi:
Cử tri xóm 4, xóm 5 xã Nghĩa Minh đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, đôn đốc nhà thi công tiếp tục xây dựng tuyến đường Phụ trợ của chương trình đập Làng Sanh. Vì hiện nay công trình đang thi công bỏ dở, van cống đập đã xuống cấp, hư hỏng.
Trả lời:
Vấn đề cử tri kiến nghị UBND huyện xin trả lời như sau:
Do nguồn vồn khó khăn, UBND huyện mới triển khai thi công gói thầu đường công vụ. UBND huyện đang trình UBND tỉnh hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh để tiếp tục thi công hoàn thành các hạng mục trên.
Lên phía trên
Tuyến đường 15A từ xóm 4 Nghĩa Minh đi đường mòn Hồ Chí Minh đang thi công giở dang, có tiếp tục thi công nữa hay không ?
Câu hỏi:
Tuyến đường 15A từ xóm 4 Nghĩa Minh đi đường mòn Hồ Chí Minh đang thi công giở dang, có tiếp tục thi công nữa hay không? (HĐND huyện đã trả lời nhưng cử tri chưa thỏa đáng).
Trả lời:
Vấn đề cử tri kiến nghị UBND huyện xin trả lời như sau:
Tuyến được từ QL 15A đi đường HCM đã thi công phần xong phần nền đường đi qua các xóm 17,18,19 thuộc xã Nghĩa Trung; Do nguồn vốn khó khăn và một số đoạn chưa giải phóng được mặt bằng nên dự án đang tạm dừng. UBND huyện đang trình cấp trên xin bố trí kinh phí để dự án tiếp tục thực hiện và hoàn thiện.
Lên phía trên
Tuyến đường giao thông trục chính từ Nghĩa Bình, Nghĩa Lợi vào Nghĩa Lạc, đã có dự án nhưng đến nay vẫn chưa thi công.
Câu hỏi:
Tuyến đường giao thông trục chính từ Nghĩa Bình, Nghĩa Lợi vào Nghĩa Lạc, đã có dự án nhưng đến nay vẫn chưa thi công. Hiện nay sau mưa bão đường đã xuống cấp rất nghiêm trọng, trong đó một số cầu tràn gây nguy hiểm cho người dân qua lại khi xảy ra mưa bão
Trả lời:
Vấn đề cử tri kiến nghị UBND huyện xin trả lời như sau:
Tuyến đường trên được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 3538/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 với tổng mức đầu tư là 170 tỷ đồng; Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương đầu tư theo chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020. Công trình trên đến nay mới chỉ bố trí đủ nguồn vốn để tổ chức thực hiện bước lập dự án.
Để thực hiện bước lập thiết kế bản vẽ thi công và các bước tiếp theo của dự án cần bố trí đủ vốn theo quy định của Luật Đầu tư công nhưng đến nay ngân sách trung ương cũng như địa phương chưa bố trí vốn theo kế hoạch. UBND huyện đã đề nghị Trung ương, UBND tỉnh tạo điều kiện về nguồn vốn kịp thời để chủ đầu tư triển khai dự án theo kế hoạch hoạch đã đề ra.
Lên phía trên
Đường giao thông từ Làng Lung xuống xóm Tân Cay sau mưa bão đường hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng
Câu hỏi:
Đường giao thông từ Làng Lung xuống xóm Tân Cay sau mưa bão đường hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, khe không có tràn; trong khi xã lại không đủ kinh phí. Đề nghị UBND huyện xem xét có kế hoạch bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ để tu sửa nâng cấp tuyến đường và làm tràn Khe Sọ để nhân dân thuận tiện đi lại
Trả lời:
Vấn đề cử tri kiến nghị UBND huyện xin trả lời như sau:
UBND huyện tiếp thu ý kiến của nhân dân và sẽ chỉ đạo phòng, ban chuyên môn kiểm tra cụ thể tuyến đường để tham mưu UBND huyện trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định khi cân đối được nguồn vốn. Riêng tràn Khe Sọ đã được Bộ Giao thông vận tải cho đầu tư cầu dân sinh thuộc dự án LRAMP trong tổng số 8 cầu được đầu tư tại Nghĩa Đàn. Đến nay các cầu đã xong bước khảo sát thiết kế.
Lên phía trên
Đề nghị Điện lực Nghĩa Đàn có kế hoạch kiểm tra, tu sửa và bảo dưỡng các tuyến đường dây điện trần tại xóm Bình Thái
Câu hỏi:
Đề nghị Điện lực Nghĩa Đàn có kế hoạch kiểm tra, tu sửa và bảo dưỡng các tuyến đường dây điện trần tại xóm Bình Thái đã xuống cấp và dây điện sà thấp gây nguy hiểm cho người và gia súc.
Trả lời:
Điện lực Nghĩa Đàn sẽ tập trung nguồn vốn thay dây xuống cấp, thay cột điện thấp tại xóm Bình Thái trong quý 1,2 năm 2018. Việc dắm các trạm điện để cải tạo chất lượng điện năng. Việc này Điện lực Nghĩa Đàn đã khảo sát lập phương án đề nghị cấp trên phê duyệt dắm 1 trạm điện tại xã Nghĩa Bình. Khi được cấp trên phê duyệt sẽ triển khai thực hiện ngay. Hiện tại đã thay 3000m dây bọc tại xóm Bình Nghĩa.
Lên phía trên
Hiện nay trên địa bàn xã hệ thống đường điện tại các xóm Tân Xuân, Cát Mộng, Cát Sơn đường dây xuống cấp
Câu hỏi:
Hiện nay trên địa bàn xã hệ thống đường điện tại các xóm Tân Xuân, Cát Mộng, Cát Sơn đường dây xuống cấp, không đủ nhu cầu sử dụng.
Trả lời:
Hiện tại Điện lực đã lập phương án sửa chữa lớn tại xóm Cát Mộng và Tân Thành thay một số cột yếu, thay toàn bộ dây trần bằng dây bọc. Hiện tại đã thay 1500m dây bọc, xây dựng 01 TBA 180 kVA tại địa bàn xã.
Lên phía trên
Đề nghị Điện lực Nghĩa Đàn có kế hoạch sủa chữa đường điện tại khối Tân Thành đã xuống cấp gây mất an toàn
Câu hỏi:
Đề nghị Điện lực Nghĩa Đàn có kế hoạch sủa chữa đường điện tại khối Tân Thành đã xuống cấp gây mất an toàn. Đường điện trước nhà ồng Hồ Văn Vĩnh hiện đang chống bằng cọc tre. Đề nghị dắm thêm trạm điện tại khối Tân An, Tân Mai, Tân Thọ, Tân Thái, Tân Đồng.
Trả lời:
Việc cải tạo, nâng cấp sửa chữa hệ thống lưới điện là việc làm thường xuyên của Điện lực, tuy nhiên do nguồn vốn còn thiếu nên chỉ tập trung xử lý các điểm xung yếu trước. Hiện tại đã thay 2650m dây bọc và 3 cột điện tại xóm Tân Lâm và Tân Mai. Cột điện trước nhà ông Hồ Văn Vĩnh đã xử lý ngày 6/12/2017. Việc dắm các trạm điện để cải tạo chất lượng điện năng. Việc này Điện lực Nghĩa Đàn đã khảo sát lập phương án đề nghị cấp trên phê duyệt dắm 2 trạm điện trên địa bàn Thị Trấn. Khi được cấp trên phê duyệt sẽ triển khai thực hiện ngay.
Thông báo Kết luận
Thủ tục Hành chính cấp huyện
Thông tin tiếp công dân
ISO
Tuyển dụng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay1,323
  • Tháng hiện tại81,587
  • Tổng lượt truy cập3,057,384
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây